Opbevar og transporter dit byggeaffald i bygge sække

Når man skal have opbevaret og/eller borttransporteret store mængder skrald, så er det ofte en god ide at benytte bygge sække. Bygge sække er mere praktiske og nemme at arbejde med end en container. Samtidig så er bygge sække også ganske billige og kan købes til fordelagtigt lave priser online eller hos danske tømmerhandlere.

Hvad er bygge sække?

Bygge sække kaldes også for big bags eller junk bags. Big bags er i denne sammenhæng nogle utroligt stærke sække, som kan håndtere stort set alle former for skrald. Derudover er big bags store og rummelige, hvilket gør, at de er en perfekt løsning, når du har brug for en effektiv og praktisk måde at opbevare dit  skrald på.

Hvilke projekter kan big bags benyttes til?

En af fordelene ved big bags er, at de er et umådeligt fleksibelt og versatilt redskab, som kan benyttes i mange forskellige situationer. Big bags kan således både bruges af private husejere og professionelle bygherrer.

Big bags bruges især til at opbevare skrald, men kan i princippet anvendes til også at transportere en lang række andre materialer, som du ikke ønsker at smide væk. Således anvendes big bags i dag for eksempel ikke bare ved private og professionelle bygge- og flytteprojekter, men også inden for industrien til transport af pulver og lignende ikke-faste materialer.

Hvilke dimensioner findes big bags i?

Big bags findes i en lang række forskellige udgaver afhængig af, hvad du måtte have brug for. Således kan du finde big bags, som er kvadratiske, mens at du også kan købe big bags, som har en mere aflang form.

Derudover kan du også købe big bags i forskellige udgaver afhængig af, hvor mange kilo du ønsker, at de skal kunne løfte. Således kan du både købe big bags, som kan løfte nogle få hundrede kilo, mens at du også kan investere i bags, som kan håndtere langt over 1 ton.

Hvor kan man købe big bags?

Big bags kan købes til billige priser på alle større tømmerhandler i Danmark. Derudover kan du også finde gode tilbud på big bags på internettet. Fordelen ved internet-handel er, at det er let, hurtigt og enkelt, mens at en måske mere beskeden ulempe er, at der vil være et mindre gebyr på forsendelsen af dine big bags.

Håndtering af bygge sække

Når dine big bags er fulde, så kan du selv sørge for at transportere dem op på genbrugspladsen. Derudover har du også mulighed for at rekvirere private skraldemænd, som kommer og henter dine big bags for dig og sørger for alt tilhørende arbejde med transport og sortering af affaldet.

Affaldshåndtering – få styr på håndteringen af dit affald

Ligger du inde med meget affald, og er du ikke sikker på, hvordan du skal komme af med det på en hurtig og effektiv måde? I så fald så lær mere omkring affaldshåndtering her. Affald kan bortskaffes på en række forskellige måder ved hjælp af kommunale eller private ordninger. Derudover skal du som virksomhed eller privat borger naturligvis også sørge for at bortskaffe dit affald på en miljømæssigt korrekt måde, så at natur og økosystemer ikke lider unødvendig skade.

Dansk lov omkring affaldshåndtering

I Danmark er det ifølge gældende lovgivning kommunerne, som har ansvaret for affaldshåndtering – inklusiv indsamlingen og genanvendelsen af emballageaffald. Dog har du som virksomhed eller privat borger altid selv ansvaret for at kende sammensætningen af dit affald.

Således skal du være i stand til at kunne vurdere, om dit affald indeholder farlige stoffer. Hvis det er tilfældet, så er det noget, som skal anmeldes til kommunen.

Principper i dansk affaldshåndtering

Affaldshåndtering er i Danmark opbygget omkring en række forskellige principper som en del af en national affaldsplan, som alle kommuner, borgere og virksomheder skal bestræbe sig på at følge.

De vigtigste elementer i affaldsplanen er affaldsforebyggelse frem for genanvendelse, som igen må foretrækkes frem for forbrænding af affald. Derudover skal affald så vidt muligt kildesorteres samtidig med, at det er en prioritet for danske myndigheder at begrænse problemerne med grænseoverskridende affald. Endelig er det også vigtigt, at håndteringen af affald ikke har en negativ indflydelse på miljøet.

Hvis du er en dansk virksomhed, som producerer store mængder affald, så skal du være klar over, at der ofte er ganske store afgifter på skrald i Danmark. Dette gælder dog kun for det affald, som ikke kan genbruges, mens at myndighederne har et langt mindre restriktivt syn på virksomheder, som er i stand til at genbruge deres skrald.

Måder at komme af med skraldet på

Affaldshåndtering kan i Danmark ske på en række forskellige måder. Mange vælger i denne sammenhæng at bruge de kommunale ordninger, hvor man først og fremmest kan få kommunens skraldemænd til at komme forbi og hente ens skrald. Derudover kan du naturligvis også altid køre op på den lokale genbrugsstation og deponere dit affald direkte.

I tillæg hertil så er det også muligt at få et privat skraldefirma til at komme og hente dit skrald for dig. Disse private skraldemænd arbejder hurtigt og effektivt og kan tilkaldes på lige nøjagtigt de dage og tidspunkter, hvor det passer dig. Det gør private skraldefirmaer til et fordelagtigt og godt alternativ for folk med fortravlede hverdage, som ikke har tid til selv at arrangere affaldsdeponi.

Rydning af dødsbo – gode råd om rydning af dødsboer

Har du fået ansvaret for at administrere rydningen af et dødsbo, men er du i tvivl om, hvordan du skal gribe det an? I så fald så kan du læse mere i denne artikel, hvor vi vil fortælle om nogle af de forskellige muligheder, som du har mht. rydning af dødsbo. Rydning af dødsbo kan i denne forbindelse ske på forskellige måder, alt efter hvor meget dødsboet er værd, og hvor hurtig du ønsker at processen skal foregå.

Afdødes og efterladtes interesser

Når du skal i gang med en rydning af dødsbo, så skal du først og fremmest tage hensyn til afdødes såvel som de efterladtes interesser. Du skal i denne forbindelse først og fremmest tjekke, om afdøde havde skrevet testamente, og om der i givet fald stod noget omkring, hvad der skulle ske med afdødes ejendele.

Derudover skal du under rydningen af dødsboet også konsulterede med de efterladte. De efterladte vil i denne forbindelse som oftest have en interesse i at tage forskellige ting ud af dødsboet, før det bliver ryddet. Dette kan være aktuelt, enten fordi visse ejendele er særligt værdifulde eller har en høj affektionsværdi.

Salg af dødsbo

Efter at afdøde og de efterladtes interesser er tilgodeset, så kan du gå i gang med en mere systematisk rydning af dødsboet. Så frem at dødsboet har en økonomisk værdi, så vælger mange at forsøge at sælge det.

Der er i Danmark et ganske stort marked for køb af dødsboer med en række firmaer, som specialiserer sig netop indenfor opkøb af dødsboer. Tag i denne forbindelse kontakt til et eller flere af disse firmaer og hør, hvilken pris de eventuelt er parat til at tilbyde for dødsboet.

Rydning af dødsbo

Så frem at dødsboet ikke er penge værd, så vil det i de fleste tilfælde være relevant bare at få ryddet dødsboet. Dette kan de efterladte selvfølgelig vælge at gøre selv.

Alternativt kan de efterladte kontakte lokale servicefirmaer, som specialiserer sig netop indenfor rydning af dødsbo. Disse firmaer kan bestilles til at komme ud på en bestemt dato og tid, hvorefter de vil rydde dødsboet.

Ejendelene i dødsboet vil i denne sammenhæng enten blive kasseret eller sendt til genbrug. Derudover vil disse lokale servicefirmaer ofte også være behjælpelig med oprydning og rengøring af dødsboet, så dit efterfølgende arbejde holdes på et absolut minimum.

Mere information omkring rydning af dødsboer

For mere information, så tag kontakt til lokale servicefirmaer som tilbyder rydning af dødsboer. Disse firmaer vil være i stand til at give dig flere detaljer om, hvilken service de specifikt tilbyder, og hvad en eventuel pris ville ligge på.

Så frem at I kan nå til enighed over telefonen, så vil du også have mulighed for at aftale tid og sted, hvor servicefirmaet kan komme ud og rydde dødsboet for dig.

Genbrugsstation – kom af med dit affald på en genbrugsstation

Skal du af med dit affald hurtigt og effektivt, så er den lokale genbrugsstation tit den fornuftige løsning. Genbrugspladser kan tage imod stort set alle former for affald og har åbent de fleste af ugens dage. Derudover er genbrugspladserne som regel bemandede, hvis du skulle have nogle spørgsmål om, hvilken container du skal smide dit affald i.

Hvad er en genbrugsstation?

Genbrugsstationer er ordninger, som er administreret af din kommune. Dette betyder også, at reglementet imellem de forskellige danske kommuner vil være en anelse forskelligt. Den danske genbrugsstation er et fænomen, som er kommet frem indenfor de seneste 10 år, hvor de især er blevet et alternativ til den traditionelle forbrænding. I stedet for forsøger man med genbrugsstationer – som navnet jo også indikerer – at genbruge så meget som muligt.

Genbrugsstationer kan typisk håndtere de fleste slags affald. Dog vil der også være særlige materialer, som har en øvre mængdegrænser, som du ikke kan overskride. Når du kommer op på genbrugsstationen, så vil der være en lang række containere, som hver især indeholder deres eget slags affald. Så frem du er i tvivl om, hvor du skal deponere dit skrald, så tag kontakt til nogle af genbrugsstationens medarbejdere.

Hvem kan bruge genbrugsstationer?

Genbrugsstationer er for alle kommunens borgere. Dette gælder også kommunens virksomheder. Dog skal du som virksomhed betale et gebyr for deponeret affald, mens at private borgere som regel har ret til gratis at aflevere skraldet på genbrugsstationen. Ligeledes vil du også i nogle tilfælde have mulighed for at deponere dit affald på en genbrugsstation i din nabokommune, hvilket for eksempel er tilfældet i København.

Husk når du afleverer dit skrald, at det klart fremgår for personalet, hvilken slags affald vi har med at gøre. Så frem affaldet ikke afleveres som enkelte genstande, så benyt en kasse eller en gennemsigtig pose (og ikke en sort og uigennemsigtig plastiksæk).

Kvittering og gebyrer

Hvis du som virksomhed deponerer affald på en genbrugsstation så husk altid at få kvitteringen med. Når året er omme, så skal du kunne dokumentere, hvor meget affald du har deponeret, så det er med at holde styr på affaldskvitteringerne året igennem.

Derudover skal det også nævnes, at der fra den 1. januar 2010 trådte nye landsdækkende regler i kraft omkring gebyret på erhvervsaffald. Disse regler har medført, at kommunerne ikke længere opkræver gebyret for erhvervsaffald (inklusiv genbrugsstationsgebyret) over ejendomsskatten, men direkte hos virksomhederne selv. Kontakt i denne forbindelse din kommune for at høre mere omkring de specifikke regler mht. gebyrer på erhvervsaffald.

Genbrugsplads – drag nytte af en genbrugsplads når du skal af med dit affald

Ligger du inde med store mængder affald, men ved du ikke, hvordan du skal komme af med det? I så fald, så kan du altid benytte dig af en kommunal genbrugsplads. Genbrugspladser har sædvanligvis åbent syv dage om ugen og kan modtage mange forskellige slags materialer.

Hvad er en genbrugsplads?

En genbrugsplads er en genbrugsstation, som er drevet af din kommune. Genbrugsstationen har typisk åbent de fleste eller alle ugens syv dage. Genbrugsstationen vil derudover typisk være bemandet, så frem du skulle have nogle spørgsmål i forbindelse med din deponering af affald.

Hvad kan man deponere på genbrugspladser?

En af fordelene ved at anvende en genbrugsplads er, at den kan håndtere stort set alle former for affald. Dog, hvis du ligger inde med nogle meget specielle eller alternativt potentielt farlige affaldsstoffer, så vil der ofte være andre ordninger til at komme af med dem på.

Husk derudover at du altid skal sortere dit genbrug oppe på genbrugspladsen. Genbrugspladsen er i denne forbindelse inddelt i mange forskellige containere, som hver indeholder deres egen slags skrald. Er du forvirret, så spørg nogle af de ansatte til råds.

Endelig så skal du også huske på, at du skal betale en kilo-afgift, så frem du er en virksomhed, som kommer op på genbrugspladsen med noget affald. Hvis du er en privatperson, så er det derimod gratis.

Forskellige slags genbrugspladser

Nogle kommuner har flere forskellige slags genbrugspladser. Dette gælder for eksempel Københavns Kommune, som både har almindelige genbrugspladser og nærgenbrugspladser.

En almindelig genbrugsstation er større end en nærgenbrugsstation og kan håndtere flere forskellige affaldsmængder. Find her ud af hvilken slags genbrugsstation er nær dig, så du er sikker på, at den kan håndtere den slags affald, som du ligger inde med.

Transport af dit affald

Når du skal op på genbrugsstationen med dit affald, så kan du gøre det på to forskellige måder. For det første, så kan du klare det hele selv. Dette inluderer ofte leje af din egen trailer eller eventuelt en hel container.

En anden metode er at få et lokalt privat skraldefirma til at hente dit affald for dig. Dette firma vil herefter klare al arbejdet med at laste dit affald og køre det op på genbrugsstationen. Denne metode er ofte en fordel for folk, som har dårlig tid til selv at bruge 1-2 timer på at laste og fragte deres affald op på genbrugsstationen. Private skraldefirmaer kan typisk rykke ud med få dages varsel og er således et hurtigt og effektivt alternativ til at gøre det selv.